:: คำแนะนำสำหรับการใช้งานระบบการลงทะเบียนบัณฑิต::

+----------------------------------------------------------------------------------+

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
      กองพัฒนานักศึกษา Tel. 075-845512 (เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  
ติดต่อการใช้งานระบบ / การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ / การลงทะเบียนบัณฑิต

      Tel. 075-845500 ต่อ 4208 คุณวิจิตรา พรหมจรรย์
(เวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.) e-Mail : wijittra_phr@nstru.ac.th