:: คำแนะนำสำหรับการใช้งานระบบการลงทะเบียนบัณฑิต::

+----------------------------------------------------------------------------------+

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
      Tel. 075-392042, 075-809888 ต่อ 5302, 5303 
(เวลาราชการ 08.00 - 16.30 น.)
  
ติดต่อการใช้งานระบบ / การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ / การลงทะเบียนบัณฑิต

      Tel. 075-809888 ต่อ 4208 คุณวิจิตรา พรหมจรรย์
(เวลาราชการ 08.00 - 16.30 น.) e-Mail : wijittra_phr@nstru.ac.th

http://www.facebook.com/NSTRUDegree2556