การเข้าศึกษา

เกี่ยวกับการเข้าศึกษา
การเข้าศึกษา กลับไปหน้าแรก
ข่าวการรับเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับพิจารณาขอทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องการรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา 2558
ประกาศมหาวืทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรการศึกษา

 ปริญญาตรี 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เมนูด่วนการสมัครเข้าศึกษา

 เว็บไซต์รับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.