ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้าแรก ข่าวรับสมัครบุคลากร
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา 19 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 19 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 17 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 1 อัตรา 04 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 03 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 03 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 28 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 27 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน 23 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 19 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teachers (Native or Non-native) Required) 16 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่้วไป จำนวน 1 อัตรา 07 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 07 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 25 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 24 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 24 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) 10 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา 10 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 05 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 อัตรา 02 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 28 มิ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 24 มิ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 อัตรา 17 มิ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teachers (Native or Non-native) Required) 14 มิ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) 18 เม.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา 28 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 19 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teachers (Only Native and Non-Native European) Required 15 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา 15 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement (Announcement of Selection Interview Result) 07 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ จำนวน 1 อัตรา 06 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 05 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 2) 03 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา 28 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announment List of Eligible Candidates for Interview for the Posts of Foreign Teachers at Satit School 25 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 21 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 14 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teachers (Native or Non-native) Required) 12 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนนว 9 อัตรา 12 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 08 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 01 ก.พ. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 25 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 18 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 18 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 15 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 11 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
Foreign language teacher interview results academic year 2018 11 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 10 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 08 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 03 ม.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreigner Teacher Required) 24 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 21 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 20 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 11 อัตรา 20 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาตร์ จำนวน 1 อัตรา 20 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 19 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 14 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 07 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 07 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา 03 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 03 ธ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 30 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ตำแหน่งพนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 27 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 22 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 22 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ตำแหน่งพนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 21 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 21 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน 19 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 19 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 17 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 14 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 09 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 09 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 09 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ตำแหน่งพนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 08 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 02 พ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreigner Teacher Required) 30 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 26 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ตำแหน่งพนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 25 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 25 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 25 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา 22 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 18 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 17 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา 12 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม) 11 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 11 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 11 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 05 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา และสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 2 อัตรา 05 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 04 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 04 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 03 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 02 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทาลัย สายวิชาการ จำนวน 11 อัตรา 01 ต.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน 28 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 26 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 2 อัตรา และสังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา 20 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา 19 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 17 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 17 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบ จำนวน 1 อัตรา 13 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาสาธารณสุุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 12 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 12 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 07 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 07 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 05 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา 03 ก.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 2 อัตรา 30 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี 1 อัตรา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 28 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 27 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หมวดศึกษาทั่ั่วไป จำนวน 2 อัตรา 24 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา 23 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 23 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 22 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 21 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา จำนวน 2 อัตรา และสาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา 16 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 15 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 1 อัตรา 14 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 10 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 07 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 06 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 1 อัตรา 02 ส.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 31 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
NaKhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Language Teacher Interview Results Academic Year 2018 24 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 24 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 23 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 20 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา (LIST OF FOREIGN LANGUAGE TEACHER CANDIDATES ACADEMIC YEAR 2018) 19 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 19 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 17 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 17 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 11 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 1 อัตรา 06 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ผู้สอน) 04 ก.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา 28 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา 28 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 25 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 25 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 25 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ฯ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 19 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 19 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตราและสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 12 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 11 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 08 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา 04 มิ.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 31 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 อัตรา 30 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา 28 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 6 อัตรา 28 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 25 อัตรา 26 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 25 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 22 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 22 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 21 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 21 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 18 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน 09 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา 04 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 02 พ.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
การปฏิบัติของผู้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 27 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 26 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 24 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 24 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 20 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 19 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
NaKhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Recruitment for Foreign Language Teacher Academic Year 2018 17 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 10 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (ผู้สอน) 09 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
NaKhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement List Of Foreign Languager Teacher Candidates Academic Year 2018 05 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 04 เม.ย. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 29 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreigner Teacher (Native or Non-native) Required 27 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 25 อัตรา 26 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง จำนวน 5 อัตรา 24 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 23 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 2 อัตรา 22 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 8 อัตรา 21 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 17 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดกองพัฒนานักศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 15 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 6 อัตรา 14 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา 13 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 8 อัตรา 13 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 2 อัตรา 12 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองกลาง จำนวน 1 อัตรา 05 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา 02 มี.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัคราอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่ั่วไป จำนวน 8 อัตรา 26 ก.พ. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 2 อัตรา 15 ก.พ. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 15 ก.พ. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา 09 ก.พ. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 07 ก.พ. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้างสังกัดคณะครุศาสตร์และสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 ก.พ. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา 30 ม.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 4 อัตรา 30 ม.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาเทคโนโลยีโยธา จำนวน 2 อัตรา 25 ม.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 16 ม.ค. 2561โดย สำนักงานอธิการบดี

ค้นหาข่าว
คำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทข่าว :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.