ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้าแรก ข่าวรับสมัครบุคลากร
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา 09 ส.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565 09 ส.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดหมวดศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา 01 ส.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565 01 ส.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา 19 ก.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 19 ก.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 12 ก.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 ก.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 08 ก.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 06 ก.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา 04 ก.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2565 23 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดหมวดศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา 23 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Result of Interview for the Position of Foreign Language Teacher 22 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 17 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา 13 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2565 13 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 08 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (ครั้งที่ 2) 08 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 07 มิ.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 27 พ.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teacher Recruitment for 1 Position 23 พ.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 18 พ.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน 12 พ.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 12 เม.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Result of Interview for Position of Foreign Language Teacher 11 เม.ย. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teacher Recruitment for 1 Position 25 มี.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 21 ก.พ. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 11 ก.พ. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2564 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา 07 ก.พ. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดการศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 24 ม.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2564 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 20 ม.ค. 2565โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา 28 ธ.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 24 ธ.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา 20 ธ.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 09 ธ.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา 03 ธ.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2564 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 03 ธ.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 24 พ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 12 อัตรา 23 พ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teacher Recruitment) 18 พ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 16 พ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 16 พ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 อัตรา 02 พ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 18 ต.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา 01 ต.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 23 ส.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 17 ส.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 04 ส.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 27 ก.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 20 ก.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2564 สังกัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

12 ก.ค. 2564
โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 30 มิ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 23 มิ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 21 มิ.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 13 พ.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 26 เม.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 เม.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 21 เม.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 19 เม.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 08 เม.ย. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา 15 มี.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 09 มี.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 09 มี.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 09 มี.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 09 มี.ค. 2564โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 28 ธ.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 28 ธ.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 24 ธ.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 21 ธ.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 17 ธ.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 01 ธ.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 24 พ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 17 พ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Result of Interview for Position of Foreign Language Teacher 02 พ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement List of Eligible Candidates to Interview for the Post of Foreign Teacher 29 ต.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teacher Recruitment for 2 Positions 27 ต.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา 25 ก.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา 14 ก.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 10 ก.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 03 ก.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 26 ส.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 17 ส.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 14 ส.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 13 ส.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 13 ส.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 05 ส.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 04 ส.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teacher Recruitment (Only Native speaker or European Non-native) 30 ก.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2563 24 ก.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2563 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 23 ก.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 22 ก.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 08 ก.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา 03 ก.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 30 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา และสังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 25 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Result of the Selection Interview for Post of Foreign Teacher 22 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 18 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา และสังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 18 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement List of Eligible Candidates for Interview for the Post of Foreign Teacher 18 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบและกำหนดการสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 14 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Recruitment of Foreign Teacher (Native or Non-native) 09 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดหน่วยประสานงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา และสังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา 08 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 04 มิ.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา 16 เม.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการและหลักสูตรการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศูนย์ภาษา) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 10 เม.ย. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 30 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
เลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 30 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
เลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 26 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 24 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 24 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 18 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 11 อัตรา 12 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 09 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 02 มี.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 06 ก.พ. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 31 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 31 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราวประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 28 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 23 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 21 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา 20 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 16 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 10 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 09 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 09 ม.ค. 2563โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 24 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน 24 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 17 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดงานการเงิน กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 17 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 1 อัตรา 16 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 16 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 13 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 11 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 11 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 11 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา 11 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก 04 ธ.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 29 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 27 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 21 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา 21 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา 21 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก 20 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teachers (Native or Non-native) Required) 19 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา 15 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 15 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 15 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา และตำแหน่งพนักงานฝ่ายศิลป์ 08 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 08 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 07 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 06 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 06 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา 05 พ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา 31 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 30 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 อัตรา 29 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดวิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม ตำแหน่งพนักงานฝ่ายศิลป์ จำนวน 1 อัตรา 27 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teachers (Native or Non-native) Required) 24 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 13 อัตรา 24 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา 21 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 18 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา จำนวน 1 อัตรา 16 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 11 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 11 ต.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 23 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 2 อัตรา 19 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 19 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 17 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง สาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง จำนวน 1 อัตรา 04 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 03 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 03 ก.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 28 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 27 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบภาคนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์และปฏิบัติการสอน 23 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 19 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teachers (Native or Non-native) Required) 16 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่้วไป จำนวน 1 อัตรา 07 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ 07 ส.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 25 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 24 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา 24 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 19 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 18 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) 10 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 4 อัตรา 10 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 05 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 อัตรา 02 ก.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 28 มิ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา 24 มิ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 3 อัตรา 17 มิ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ (Nakhon Si Thammarat Rajabhat University Announcement Foreign Teachers (Native or Non-native) Required) 14 มิ.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ครั้งที่ 3) 18 เม.ย. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการสอบแข่งขันอาจารย์ประจำสัญญาจ้าง ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก จำนวน 1 อัตรา และสาขาวิชาบัญชี จำนวน 1 อัตรา 28 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี
ผลการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 19 มี.ค. 2562โดย สำนักงานอธิการบดี

ค้นหาข่าว
คำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทข่าว :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.