ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้าแรก ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏฺิบัติการประมง (อาคาร 31) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 01 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19 ก.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 มิ.ย. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) 14 มิ.ย. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่2) 14 มิ.ย. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซี่ยม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิ.ย. 2565โดย งานพัสดุ 2
ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 ชุด (ครั้งที่2) 07 มิ.ย. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงยิมเนเซี่ยม จำนวน 1 งาน 27 พ.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingฉ 12 พ.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 120 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 03 พ.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2564 30 ก.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2565 28 เม.ย. 2565โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 120 ชุด 27 เม.ย. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2,600 เล่ม 30 มี.ค. 2565โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 24 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 22 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร (อาคาร 21 ชั้น 2) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 23 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถังน้ำดีอาคารหอประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 17 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) 16 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 16 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและต่อเติมอาคารปฏฺิบัติการประมง (อาคาร 31) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร (อาคาร 21 ชั้น 2) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 14 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.34/2565 โครงการปรับปรุงถังน้ำดีอาคารหอประชุม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 11 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประการประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 10 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประการประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 10 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง อาคาร 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 07 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหาร (อาคาร 21 ชั้น 2) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 08 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 01 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีโยธา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 04 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 มี.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเมนสายไฟฟ้า อาคาร 7 ถึง โรงปั๊มน้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 28 ก.พ. 2565โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำ บลท่างิ้ว อำ เภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช จำ นวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำ บลท่างิ้ว อำ เภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช จำ นวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ตำ บลท่างิ้ว อำ เภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช จำ นวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงและค่าสีในอาหาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 29 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 25 ก.พ. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีโยธา ตำบลท่าง้ิว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑฺ์ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ก.พ. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรัปบรุงเมนสายไฟฟ้า อาคาร 7 ถึง โรงปั๊มน้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 15 ก.พ. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E.27/2565 14 ก.พ. 2565โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมจัดซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่๒) 07 ก.พ. 2565โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง)ประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด 07 ก.พ. 2565โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่๒) 31 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 28 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารศูนย์การเรียนรู้ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด 28 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายห้องฟิตเนส ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ก.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 21 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 20 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 13 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบ Spectrophotometer ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 10 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 10 ม.ค. 2565โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบ Spectrophotometer ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 27 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 24 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด 24 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 63 เครื่อง 22 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.17/2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 22 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบ Spectrophotometer ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 21 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 20 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยแสง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 20 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยแสง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 20 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์หาโครงสร้างหรือหมู่ฟังก์ชั่นของสาร โดยใช้การดูดกลืนรังสีอินฟาเรด (FT-IR) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 20 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดวัสดุแข็งจำพวกโลหะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 15 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดวัสดุแข็งปานกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 15 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ด้วยแสง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์เครื่องมือปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด 14 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดฝึกทางด้านการจัดเก็บคลังสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด 13 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับสกัดสาร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 07 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 26 เครื่อง 09 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์หาโครงสร้างหรือหมู่ฟังก์ชั่นของสาร โดยใช้การดูดกลืนรังสีอินฟาเรด (FT-IR) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 09 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการแก๊ส ชีวมวล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 09 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ พร้อมชุดทดสอบแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าและโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 08 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์หาโครงสร้างหรือหมู่ฟังก์ชั่นของสารโดยใช้การดูดกลืนรังสี อินฟาเรด (FT-IR) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 03 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคา โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 02 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดวัสดุแข็งปานกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 30 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดวัสดุแข็งจำพวกโลหะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 30 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (loE) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 01 ธ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดวัสดุแข็งปานกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 29 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการแก๊สชีวมวล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 26 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคา โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์หาโครงสร้างหรือหมู่ฟังก์ชั่น ของสารโดยใช้การดูดกลืนรังสีอินฟราเรด (FT-IR) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ชุด 25 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกทางด้านการจัดเก็บคลังสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 25 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ พร้อมชุดทดสอบแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าและโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 25 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับสกัดสาร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 24 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดวัสดุแข็งจำพวกโลหะ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 24 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงและค่าสีในอาหาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 23 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบดวัสดุแข็งปานกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 23 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการวิเคราะห์การดูดกลืนแสงและค่าสีในอาหาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 23 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทางจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 24 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการแก๊สชีวมวล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 22 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 19 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 19 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการขนถ่ายวัสดุในระบบโลจิสติกส์อุสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 17 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงานลม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 16 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการแก๊ส ชีวมวล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (loE) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดฝึกทางด้านการจัดเก็บคลังสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกส์ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนว 1 ชุด 18 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทางจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยทางจุลชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 12 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ พร้อมชุดทดสอบแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าและโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับสกัดสาร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 08 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสอนหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงานลม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 10 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการขนถ่ายวัสดุในระบบโลจิสติกส์อุสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ พร้อมชุดทดสอบแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าและโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 13 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีเอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (loE) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 11 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 10 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 10 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา ชุดฝึกปฏิบัติการระบบโลจิสติกส์แบบ Pick to light และ Put to light พร้อมโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 10 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติการเรียนรู้ระบบการขนถ่ายวัสดุในระบบ โลจิสติกส์อุสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 03 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการพลังงานลม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 02 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมครุภัณฑ์ อาคาร 9 ชั้น 2 และ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ 10 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการแก๊สชีวมวล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 09 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคา ครุภัณฑ์กล้องประมวลผลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 05 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 47 เครื่อง 03 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการแก๊สชีวมวล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 03 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 กิโลวัตต์ พร้อมชุดทดสอบแรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าและโปรแกรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 02 พ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์วิเคราะห์หาโครงสร้างหรือหมู่ฟังก์ชั่นของสารโดยใช้การดูดกลืนรังสีอินฟาเรด (FT-IR) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 29 ต.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการเรียนรู้ทางวิศวกรรมการจัดการแก๊สชีวมวล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 25 ต.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกทักษะการเรียนรู้ทางวิศวกรรมออกแบบงานโลหะในอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 25 ต.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 ส.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ชุดป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้ออุปกรณ์ชุดป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด 13 ก.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 3,000 เล่ม 29 มิ.ย. 2564โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 14 มิ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08 มิ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ห้องปฏิบัติการวิชาชีพคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพร้อมครุภัณฑ์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง (ปรับปรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มิ.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 พ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาชาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 24 พ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 05 พ.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 23 เม.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมธรรมราช 16 เม.ย. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหัวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 เครื่อง 26 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหัวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 เครื่อง 17 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย จำนวน 1 ชุค (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะ โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารเรียน ๑๖ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 25 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2) 22 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อเก้าอี้ห้องประชุมใหญ่ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2500 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 17 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โต๊ะรับประทานอาหาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 12 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 12 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 เครื่อง 11 ก.พ. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 150 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ก.พ. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 46 เครื่อง 09 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุุด 04 มี.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ชุด 21 ม.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 15 ม.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ชุด 15 ม.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 15 ม.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศจ้างออกแบบอาคารหอสมุดกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 ม.ค. 2564โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโนความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดทำทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 28 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างออกแบบอาคารหอสมุดกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 25 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผูู้ชประกาศผลผู้ชนะโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 23 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโนความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโนความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 15 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการ ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 08 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผูู้ชนะ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม เกษตรและอาหารการบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 07 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 01 ธ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม เกษตรและอาหารการบริการวิชาการผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 30 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 30 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดสอบโครงสร้าง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 25 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด 26 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่าง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยด้านฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม เกษตรและอาหาร การบริการวิชาการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน (TOP) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด 18 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเรื่องจ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 16 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูลแบบไร้สาย จำนวน 20 ชุด 10 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณสำหรับ Router จำนวน 1 ชุด 10 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องประทับตรานูน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 09 พ.ย. 2563โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 05 พ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตฯ 29 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่2) 20 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่2) 12 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา 09 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด 29 ก.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2

ค้นหาข่าว
คำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทข่าว :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.