ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้าแรก ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding 04 ธ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซือวัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1950 เล่ม 22 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาโครงการครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้ ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารเรียนรวม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 21 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
วัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1,600 เล่ม 21 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบต่างๆภายในอาคารเพื่อรองรับการให้บริการและการจัดตั้ง Research Learning Innovation Center จำนวน 1 งาน 13 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อชุดข้อสอบ Online Placement Test จำนวน 2,000 ลิขสิทธ์ 07 พ.ย. 2561โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องประกาศผูชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร 01 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะและเก้าอี้ ห้องเรียนห้องบรรยายอาคารเรียนรวม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 06 พ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 ชุด 30 ต.ค. 2561โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ (ครั้งที่ 3) 24 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ (ครั้งที่ 2) 18 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบต่างๆภายในอาคารเพื่อรองรับการให้บริการและการจัดตั้ง Research Learning Innovation Center จำนวน 1 งาน 17 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding 05 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน 04 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร 29 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางราคากลางติดตั้งเครื่องดูดควันจำนวน 9 ร้าน 12 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ชุดครุภัณฑ์ม้านั่งสนาม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่3 18 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างที่ทิ้งขยะแบบแยกขยะพร้อมถังขยะ จำนวน 1 งาน 18 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว(ครั้งที่3) 17 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 110 รายการ 12 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผน 04 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย โครงการจัดซื้อกระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม โดยวิะีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 04 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย จำนวน 1 งาน 04 ก.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ด้วยวธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางเป็นเครื่องกรองน้ำ ระบบ RO ปริมาณ 6,000 ลิตรต่อวัน 1 ชุด 23 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนสาขาการดนตรี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางเก้าอี้นวมหอประชุม จำนวน 1 รายการ 17 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 16 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดโต๊ะและเก้าอี้ Food Park 16 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว 16 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องล้างอบจาน จำนวน 2 ชุด 16 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางวัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1,919 เล่ม 03 ส.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องรับรองสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ชุด 26 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้โดยสาร จำนวน 2 คัน 24 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน 20 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะจ้างทำเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา จำนวน 6 รายการ 13 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างทำเครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา จำนวน 6 รายการ 12 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 10 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการวัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1,681 เล่ม 05 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) Tambralinga and Nakhon Si Thammarat : Early kingdoms on the Isthmus of Southeast Asia จำนวน 400 เล่ม 04 ก.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 02 ก.ค. 2561โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดเครื่องนอน อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคียงคีรี14 จำนวน 10 รายการ 27 มิ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 08 ก.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 09 มิ.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 04 เม.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 12 ม.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 09 ธ.ค. 2559โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 มิ.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 18 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 18 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามบัญชีและนอกบัญชีราคามาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2 09 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) Management plan for conservation and protection of Wat Phra Mahathat Woramahawihan Cultural Heritage Site, Nakhon Si Thammarat จำนวน 400 เล่ม 08 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) พัฒนาการของบ้านเมืองบนหาดทรายแก้ว จากหลักฐานโบราณคดี จำนวน 400 เล่ม 08 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) จารึกและศิลปวัตถุห้อยแขวนบนปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์ จำนวน 400 เล่ม 08 พ.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ในบริบทที่เปลี่ยนแปลง จำนวน 400 เล่ม 26 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) ปฐมบทพระพุทธศาสนาในภาคใต้ประเทศไทย :หลักธรรมและหลักฐานโบราณคดี จำนวน 500 เล่ม 26 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) ผ้าพระบฏและผ้าพระบฏพระราชทาน จำนวน 400 เล่ม 26 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว 05 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 05 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขามหาชัยพร้อมครุภัณฑ์ครบชุด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04 เม.ย. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินรายได้มหาวิทยาลัยอนุมัติ เพิ่มเติมครั้งที่ 1 30 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 29 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชื่อม (Welding Robot) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED พร้อมติดตั้ง 29 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดหาครุภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคาร พาร์ทิชั่นพร้อมกระจกขัดลาย 23 มี.ค. 2561โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศเปิดเผยราคากลาง/ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อโครงการชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการชุดไมค์ประชุมระบบดิจิตอล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ 16 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขามหาชัยพร้อมครุภัณฑ์ครบชุด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ป้ายชื่อหอพัก 15 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง / ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขามหาชัยพร้อมครุภัณฑ์ครบชุด ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบเสียง ตำบลท่างิ้ว อำเอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 09 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้อปฏบัติการอาคารเคียงคีรีและห้องปฏิบัติการอาคาร 20 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED พร้อมติดตั้ง 06 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ
ประกาศเปิดเผยราคากลาง/ร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างงานติดตั้งระบบเสียง ตำบลท่างิ้ว อำเอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 05 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 35 ตัว 05 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์(สนามฟุตซอล) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 02 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการอเนกประสงค์ (สนามฟุตซอล) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 02 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 02 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 02 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 02 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อหลอดไฟแสงสว่าง LED พร้อมติดตั้ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 02 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือ ปฐมบทพระพุทธศาสนาในประเทศไทย :หลักธรรมและหลักฐานโบราณคดี จำนวน 500 เล่ม 02 มี.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชื่อม (Welding Robot) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักเรือนรับรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 23 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์โครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด 23 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) 19 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงห้องสืบค้นวิทยานิพล ห้อง 922 14 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารเคียงคีรีและห้องปฏิบัติการอาคาร 20 จำนวน 1 งาน 13 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางวัสดุการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2,630 เล่ม 13 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการฝึกปฏิบัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.12/2561 08 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องส่งเสริมสุขภาพ (ฟิตเนส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักเรือนรับรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุนยนตเชื่อม (Welding Robot) ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช     จังหวัดนครศรีธรรมราช  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) จํานวน ๑ ชุด ( ครั้งที่ ๒) 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดราคากลางจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนรับรอง จำนวน 1 รายการ 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดราคากลางจ้างปรับปรุงห้องเรียนห้องบรรยาย ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 โครงการ 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาสเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงบ้านพักเรือนรับรอง จำนวน 1 รายการ 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาสเผยแพร่แผนจัดจ้างปรับปรุงห้องเรียนห้องบรรยาย จำนวน 1 รายการ 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาสเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 01 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์์เชื่อม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที2) 06 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด 01 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารเคียงคีรีและห้องปฏิบัติการอาคาร 20 จำนวน 1 งาน 01 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 01 ก.พ. 2561โดย งานพัสดุ 2
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐาน และนอกบัญชีมาตรฐาน ไตรมาสที่ี่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 30 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการฝึกปฏิบัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 22 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่ราคากลางชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการฝึกปฏิบัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2) 19 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 19 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชื่อม(Welding Robot) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 17 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตประจำห้องเรียน - ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม จำนวน 29 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการฝึกปฏิบัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) 17 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมาหวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 17 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางค่าอุปกรณ์ซ่อมลิฟท์โดยสาร อาคารเรียนรวม 16 จำนวน 1 งาน 16 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 11 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 05 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สมาร์ทเซ็นเตอร์สำหรับอินเตอนเน็ตออฟติงส์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 03 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชีววิทยา ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 03 ม.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตประจำห้องเรียน - ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม จำนวน 29 ห้อง 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เชื่อม (Welding Robot) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเชิญชวนซื้อชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์อาคารเรียนรวม จำนวน 3 รายการ 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ระบบโสตประจำห้องเรียน - ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม จำนวน 29 ห้อง 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการฝึกปฏิบัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางชุดครุภัณฑ์เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อชุดครุภัณฑ์สมาร์ทเซ็นเตอร์สำหรับอินเตอร์เน็ตออฟติง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 29 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์โครมาโทกราฟีแบบของเหลวภายใต้ความดันสูง (HPLC) จำนวน 1 ชุด 28 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 26 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฺ์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางวัสดุอุตสาหกรรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ้นยนต์เชื่อม (Welding Robot) จำนวน 1 ชุด 25 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 22 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง 22 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์์เชื่อม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 21 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารเคียงคีรีและห้องปฏิบัติการอาคาร 20 จำนวน 1 งาน 13 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 80 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 ธ.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 5 ระบบ 21 พ.ย. 2560โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อตู้รางเลื่อนประหยัดพื้นที่ระบบมือผลัก ชนิด 6 ตู้ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด 21 พ.ย. 2560โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อโต๊ะและเก้าอี้ทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 ชุด 14 พ.ย. 2560โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 80 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 พ.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5 ชุด 13 พ.ย. 2560โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รายผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 4) 09 พ.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศ ประกวดราคาเครื่องเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 80 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 พ.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการโครงการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 03 พ.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 01 พ.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 80 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี 19 ต.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 12 ต.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 18 ก.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทาปฏิบัติตามนโยบายกระจายอำนาจ การตัดสินใจ หน้าที่ และความรับผิดชอบแก่หน่วยงานภายใน พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 05 ก.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 80 ชุด เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 05 ก.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 01 ก.ย. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 30 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 28 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 23 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1828 จำนวน 1 รายการ 22 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 18 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1828 จำนวน 1 รายการ 18 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 10 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์เคมีพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด 10 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศขนาด 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ชุด 04 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1828 จำนวน 1 รายการ 03 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงโรงเรือนบริหารจัดการน้ำดื่ม 03 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางห้องปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ชุด 03 ส.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2
รายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามบัญชีมาตรฐาน และนอกบัญชีมาตรฐาน ไตรมาสที่ี่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 26 ก.ค. 2560โดย งานพัสดุ 2

ค้นหาข่าว
คำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทข่าว :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.