ข่าว/ประชาสัมพันธ์

กลับไปหน้าแรก ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่2) 20 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่2) 12 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคา 09 ต.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด 29 ก.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด 22 ก.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ก.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายทางเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน 10 ก.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถผู้บริหาร (สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 งาน 10 ก.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างที่จอดรถผู้บริหาร (สำนักงานอธิการบดี) จำนวน 1 งาน 10 ก.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง 26 ส.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง (ครั้งที่5) 15 ส.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศเครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่่อง (ครั้งที่ 4) 11 ส.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการเช่าครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 เครื่อง สำหรับใช้ประจำห้อง The Study Room ของหอพักนักศึกษา 10 ส.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างที่จอดรถผู้บริหาร (สำนักงานอธิการบดี. จำนวน 1 งาน ) 07 ส.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกาศเปิดเผยราคากลาง-ปรับปรุงห้องเรียนออนไลน์ 19 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
เปิดเผยราคากลางโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียน-บฑว. 17 ก.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายห้องฟิตเนส ครั้งที่ 3 30 ก.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์ชุดป้องกันความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ชุด 05 ส.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณสำหรับ Router จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 ส.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าป้ายทางเข้ามหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน 29 ก.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 35/2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง 22 ก.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ผู้ชนะการการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ก.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 08 ก.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ 23 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิต 01 ก.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 29 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขทึ่ E.35/2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง (ครั้งที่ 3) 25 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
เปลี่ยนแปลงแผน การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง 24 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 23 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 19 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ครั้งที่ 2) 19 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนสาธิต 18 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายห้องฟิตเนส ครั้งที่ 2 15 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายห้องฟิตเนส 11 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทีกเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศีรธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) 10 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย และสร้างโครงข่าย FTTx บ้านพัก จำนวน 75 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 09 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายและสร้างโครงข่าย FTTx บ้านพัก 75 หลัง จำนวน 1 งาน 09 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาประกอบอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 09 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 3,000 เล่ม 02 มิ.ย. 2563โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.26/2563ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3 ) 02 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานเลี้ยงและจัดงาน จำนวน 1 ชุด 28 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขทึ่ E.35/2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 01 มิ.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานจัดเลี้ยงและจัดงาน จำนวน 1 ชุด 26 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานจัดเลี้ยงและจัดงาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) 21 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานจัดเลี้ยงและจัดงาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) 21 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดจอ LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายห้องฟิตเนส ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.35/2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง 08 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปรเกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.34/2563 ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำลบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 07 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การสั่นแบบฮาร์โมนิกส์ด้วยการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว (ครั้งที่ 4) 05 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สายและสร้างโครงข่าย FTTx บ้านพัก จำนวน 75 หลัง 01 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01 พ.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ 30 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 9 ชั้น 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2 ) 29 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง 28 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด เลขที่ E.28/2563 24 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ 2 21 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิก ประกกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครศรีธรรมราช 23 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานจัดเลี้ยงและจัดงาน จำนวน 1 ชุด 22 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2) 20 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงห้องปฏิบ้ติการเทคโนโลยียานยนต์และเทคโนโลยีการเชื่อมและการทดสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 22 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 9 ชั้น 1 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนหอพักนักศึกษา-อาคาร 18 20 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 20 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ชุุด 10 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding) ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง 17 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานเลี้ยงและจัดงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.28/2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2) 17 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อโคร 17 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 15 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 14 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขทึ่ E.14/2563 โครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 14 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 09 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกและแพร่ภาพและเสียงแบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 08 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.26/2563 การซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 09 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด 07 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 02 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกและแพร่ภาพและเสียงแบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 27 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกและแพร่ภาพและเสียงแบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 27 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 30 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 02 เม.ย. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การสั่นแบบฮาร์โมนิกส์ด้วยการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 27 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศและเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต จำนวน 1 ชุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 31 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ชุุด 20 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 เครื่อง 20 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน 20 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต จำนวน 1 ชุด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 19 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกและแพร่ภาพและเสียงแบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 18 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สื่อการสอนในห้องเรียน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การสั่นแบบฮาร์โมนิกส์ด้วยการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ชุด 17 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนในห้องเรียน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบันทึกและเผยแพร่ภาพและเสียงแบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อชุดครุภัณฑ์สื่อการสอนในห้องเรียน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ชุด 12 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 12 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง 12 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแยกสารแก๊สโครมาโตกราฟ (GC-FID/TCD) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีปประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การสั่นแบบฮาร์โมนิกส์ด้วยการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว จำนวน 6 ชุด 11 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 10 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขทึ่ E12/2563 โครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม 10 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 09 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด 05 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การสั่นแบบฮาร์โมนิกส์ด้วยการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว จำนวน 6 ชุด 04 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การสั่นแบบฮาร์โมนิกส์ด้วยการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว จำนวน 6 ชุด 04 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 04 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน 04 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 04 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการสอนในห้องเรียน ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 7 ชุด 04 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E12/2563 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณ 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกประยุกต์ขั้นสูงในระบบวศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนชั้นเดียว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแยกสารแก๊สโครมาโตกราฟ (GC-FID/TCD) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่างฉบับปรับปรุง 2) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด (ฉบับปรับปรุง) 03 มี.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 งาน 27 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์จอ LED พร้อมติดตั้ง 26 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 26 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
โครงการทำทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 21 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนชั้นเดียว จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด 19 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 19 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องแยกสารแก๊สโครมาโตกราฟ (GC-FID/TCD) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกประยุกต์ขั้นสูงในระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเครื่องทำความเย็นแบบระบายความร้อนด้วยน้ำ (Absorption Chiller) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด 14 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด ฉบับปรับปรุง 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด ฉบับปรับปรุง 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด (ฉบับปรับปรุง) ครั้งที่ 2 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกประยุกต์์ขั้นสูงในระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์เครื่องแยกแก๊สสารโครมาโตกราฟ (GC-FID/TCD) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์เตียงนอนชั้นเดียว จำนวน 1 รายการ 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็ก ชั้นวางหนังสือ โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 1 รายการ 13 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 11 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด (ฉบับปรับปรุง) 07 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม จำนวน 1 ชุด 06 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 06 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 30 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 03 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด (ฉบับปรับปรุง) 03 ก.พ. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด 31 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 24 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 20 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 09 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 06 ม.ค. 2563โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาจัดทำผ้าม่านในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 18 ธ.ค. 2562โดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน 06 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 04 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง ครั้งที่ 2 03 ธ.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร 29 พ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 26 พ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 25 พ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง 05 พ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างรื้อถอนอาคารสโมสรอาจารย์เกษียณอายุ จำนวน 1 งาน 12 ก.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างรวบรวมฐานข้อมูลศิลปะและวัฒนธรรม 12 ก.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อรถกระบะพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน 20 ส.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 13 ส.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06 ส.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
เปิดเผยราคากลางโครงการซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน 22 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าางดาดคอนกรีตรั้วมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ส.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประการผลผู้ชนะการประกวดราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลางซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ 08 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 คัน 02 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02 ก.ค. 2562โดย งานพัสดุ 2
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 05 ต.ค. 2561โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงสำนักงานวิทยาลัยศิลปะและวััฒนธรรม จำนวน 1 งาน 25 มิ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และหมึกถ่ายเอกสารด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 มิ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงกันสาดอาคารเรียนรวม (ศูนย์อาหาร ) จำนวน 1 งาน 05 มิ.ย. 2562โดย งานพัสดุ 2

ค้นหาข่าว
คำที่ต้องการค้นหา :
ประเภทข่าว :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.