กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดเผยราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือภาคผนวก (Appendix) Tambralinga and Nakhon Si Thammarat : Early kingdoms on the Isthmus of Southeast Asia จำนวน 400 เล่ม

โดย: งานพัสดุ 2   วันที่: 04 กรกฏาคม 2561  ไฟล์ดาวน์โหลด

 • Tambralinga and Nakhon Si Thammarat.pdf
 • คำสำคัญ:
  เข้าอ่านทั้งหมด: 1787
  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวล่าสุด
    ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานจัดเลี้ยงและจัดงาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) 21 พ.ค. 2563
    ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับงานจัดเลี้ยงและจัดงาน จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่3) 21 พ.ค. 2563
    ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายห้องฟิตเนส ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พ.ค. 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.35/2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ 3 มิติ มหาวิทยาลัยราภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 60 เครื่อง 08 พ.ค. 2563
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปรเกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.34/2563 ครุภัณฑ์ห้องบันทึกเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำลบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 07 พ.ค. 2563
    ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดวิเคราะห์การสั่นแบบฮาร์โมนิกส์ด้วยการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว (ครั้งที่ 4) 05 พ.ค. 2563

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

  Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
  Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.