กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม หรือให้บริการต่างๆภายในศูนย์อาหารหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

โดย: งานพัสดุ 2   วันที่: 20 ธันวาคม 2561  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1545302933_097387600.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 1774
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 25 มี.ค. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 31 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 มี.ค. 2563
  ประกาศ ผู้ชนะการประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 : ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์ เครื่องกลกำลัง จำนวน 1 ชุด 05 มี.ค. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกประยุกต์ขั้นสูงในระบบวศวกรรมไฟฟ้าและการควบคุมอัตโนมัติ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มี.ค. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 ธ.ค. 2562
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา e-bidding โครงการเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง 05 พ.ย. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.