กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักบุคลากร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดย: งานพัสดุ 2   วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2562  

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักบุคลากร  ตำบลท่างิ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราชไฟล์ดาวน์โหลด

 • แบบบก01.pdf
 • ประกาศประกวดราคาบ้านพักบุคลากร ฉบับลงนาม.pdf
 • รายการประมาณราคา.pdf
 • แบบรูปรายการก่อสร้างบ้านพักบุคลากร.pdf
 • งวดงาน-งวดเงิน.pdf
 • เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักบุคลากร ฉบับลงนาม.pdf
 • คำสำคัญ:
  เข้าอ่านทั้งหมด: 1971
  ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวล่าสุด
    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์์ชุดวิเคราะห์การสั่ั่นแบบฮาร์โมนิกส์์ด้วยการถ่ายภาพความเคลื่อนไหว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ชด (ครั้งที่ 2) 27 มี.ค. 2563
    ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบภาพและเสียงสำหรับห้องเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2563
    ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ชุุด 20 มี.ค. 2563
    เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 30 เครื่อง 20 มี.ค. 2563
    20 มี.ค. 2563
    (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 24 มี.ค. 2563

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

  Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
  Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.