กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลิฟต์โดยสาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว

โดย: งานพัสดุ 2   วันที่: 22 มีนาคม 2562  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลิฟต์โดยสาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัวอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1553247722_046737500.pdf

คำสำคัญ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เข้าอ่านทั้งหมด: 2076
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการลิฟต์โดยสาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ตัว 22 มี.ค. 2562 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ aruba clearpass จำนวน 1 ชุด 10 พ.ค. 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบควบคมาทงเข้าอัตโนมัติ (Pedestrian Barrier) จำนวน 1 ชุด 23 เม.ย. 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 เม.ย. 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบำรุงรักษาสำรองไฟของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ปี 22 ก.พ. 2561 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ เราเตอร์ Router จำนวน 1 ชุด 27 ธ.ค. 2560 
ข่าวล่าสุด
  ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดจอ LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 พ.ค. 2563
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01 พ.ค. 2563
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ 30 เม.ย. 2563
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง 28 เม.ย. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด เลขที่ E.28/2563 24 เม.ย. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 เม.ย. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.