กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 41 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย: งานพัสดุ 2   วันที่: 25 ธันวาคม 2562  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1577340407_008756400.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 151
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ ชนิดจอ LED พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกาวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 20 พ.ค. 2563
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 01 พ.ค. 2563
  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฯ 30 เม.ย. 2563
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 30 เครื่อง 28 เม.ย. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดปริมาณโลหะหนักปริมาณน้อย (Atomic Absorption Spectrometer) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด เลขที่ E.28/2563 24 เม.ย. 2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ห้องเรียนห้องบรรยาย Smart Classroom แบบกลุ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 21 เม.ย. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.