กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์สำหรับห้องประชุมออนไลน์ ชุดใหญ่ จำนวน 2 ชุด และชุดกลาง จำนวน 4 ชุด

โดย: งานพัสดุ 2   วันที่: 18 พฤศจิกายน 2563  
คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 86
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยเทคนิคไมโครเวฟ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 เครื่อง 15 ม.ค. 2564
  (ร่าง) ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 ชุด 15 ม.ค. 2564
  ประกาศ ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารเรียนอเนกประสงค์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 15 ม.ค. 2564
  ประกาศจ้างออกแบบอาคารหอสมุดกลาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 11 ม.ค. 2564
  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดอนุภาคนาโนความต่างศักย์บนผิวอนุภาคและน้ำหนักโมเลกุล ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ธ.ค. 2563
  ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14 ธ.ค. 2563 29 ธ.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.