กลับไปหน้าแรก ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โดย: งานพัสดุ 2   วันที่: 16 เมษายน 2564  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก:  ***1618636570_026030200.pdf

คำสำคัญ:
เข้าอ่านทั้งหมด: 44
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวล่าสุด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 16 เม.ย. 2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์โรงเรียนสาธิต ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครสรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 21 ม.ค. 2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC) พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 รายการ 21 ม.ค. 2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 40,000 บีทียู ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 29 เครื่อง 21 ม.ค. 2564
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการชุดครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ชุด 11 ม.ค. 2564
  ประกาศเผยแพร่แผนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๑ ชุด 30 พ.ย. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.