หน้าแรก การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 ผล KPI ก.พ.ร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

 ผล KPI ก.พ.ร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.