หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

 
ปี่ที่ก่อตั้ง       พ.ศ. 2500
ที่ตั้งปัจจุบัน       เลขที่ 1 ถนนนครศรีธรรมราช - นบพิตำ (ทางหลวงหมายเลข 4016 ) หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
ปรัชญาประจำมหาวิทยาลัย       ประทีปถิ่น ประเทืองไทย
สีประจำมหาวิทยาลัย       สีเหลือง และสีแดง
พื้นที่ปัจจุบัน       299 ไร่ 50.40 ตารางวา โฉนด หมายเลข 596
สาขาที่จัดการเรียนการสอน   สาขาการศึกษา สาขาศิลปศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ
สาขานิติศาสตร์ สาขาบัญชี
คณะที่จัดการเรียนการสอน   คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาตสตร์และเทคโนโลยี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 ข้อมูลทั่วไป 

 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 ประวัติมหาวิทยาลัย 

 สถานที่สำคัญ 

 แผนที่มหาวิทยาลัย 

 ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย 

 หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานใน 

 ทัวร์มหาวิทยาลัย 

 รวมเพลงมหาวิทยาลัย 

 การเดินทางมายังมหาวิทยาลัย 

 ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.