หน้าแรก ร้านค้า
ร้านค้า    ที่ตั้ง :
    เวลาเปิดบริการ : 7.00 น. - 16.30 น.
    เบอร์โทรศัพท์ :

จัดทำโดย:น.ส.พจนีย์ โต๊ะเด็น, น.ส.สุปิยา ดำนาคแก้วลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

 โรงอาหารกลาง 

 สนามกีฬา/สนามฟุตบอล 

 สถานพยาบาล 

 ศูนย์หนังสือ 

 ที่ทำการไปรษณีย์ 

 ธนาคาร 

 บ้านพัก-แฟลต 

 สหกรณ์ร้านค้า 

 ร้านค้า 

 อาคารเคียงคีรี สถานที่พักในมหาวิทยาลัย 

 ศูนย์อาหารและบริการ 


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.