หน้าแรก ศาลเจ้าพ่อมหาชัย
ศาลเจ้าพ่อมหาชัย


ที่ตั้ง :

จัดทำโดย :น.ส.บุญเรือน เกตุแก้วลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392040 แฟ็กซ์. 075-377440

Computer Center of Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
Copyright © 2004-2005 All Rights Reserved.